fbpx

אמרי הנדסה

ניסיון של כ-20 שנה בתכנון וחיווט לוחות חשמל

במה אנחנו עוסקים?

לוחות חשמל

לוחות פיקוד ובקרה

מרכזיות ותאורה

עבודות שטח

קצת עלינו

מפעל ליצור לוחות חשמל, לוחות פיקוד ובקרה,
מרכזיות תאורה וביצוע עבודות שטח בלוחות חשמל. 
ניסיון של כ-20 שנה בתכנון וחיווט לוחות חשמל.

אמרי הנדסה עובדים עם לקוחות של התעשיות השונות ביניהם התעשייה הכימית, תעשיית הנייר, תעשיות צבא, תעשיות הפלסטיק ועם מגוון רחב של לקוחות .

וזאת לתעודה

כי מערכת ניהול האיכות נבחנה ונסרקה ע"י מכון התקנים הישראלי - אגף איכות והסמכה ונמצאת מתאימה לדרישות התקן